pismo

SAS – Ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy

Polecamy Ilustrowany Atlas Saskiej Kępy.

SAS wymyśliła i narysowała Magdalena Piwowar.

Ilustracje opatrzyli tekstami Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś. Publikację wydało Centrum Architektury, w Warszawie, w 2012 roku.

To autorski dwujęzyczny ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy – modernistycznej dzielnicy Warszawy, miejsca eksperymentu, w którym uczestniczyło kilka pokoleń wybitnych architektów, urbanistów, projektantów i rzeźbiarzy. Atlas obejmuje 50 miejsc – budynków i elementów dekoracyjnych powstałych w latach 1926­-1939 oraz wybranych obiektów powojennych i współczesnych. Każdy opatrzony jest jedną dużą ilustracją i krótkim opisem w języku polskim i angielskim.

Publikacja jest prezentacją budynków, rzeźb i dekoracyjnych detali za pomocą precyzyjnej, lecz syntetycznej ilustracji.
Taki sposób przedstawienia architektury pozwala zrozumieć podstawowe założenia przestrzenne poszczególnych projektów, niezakłócone ograniczeniami, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zdjęć budynków (zasłaniające je drzewa, inne obiekty czy elementy infrastruktury miejskiej, brak dostępu z niektórych stron, zmiany modernizacyjne). Tym samym mamy szansę lepiej poznać pierwotny zamysł architekta.

Obiekty są̨ pokazane jako monochromatyczne bryły, które z przestrzeni miejskiej wróciły na deskę architekta, a raczej na ekran komputera, którym dziś posługiwaliby się ich twórcy.

Na podstawie materiałów  CA.

pismo

Corbusier – W stronę architektury

6 października w Pawilonie SARP w Warszawie odbędzie się spotkanie promocyjne pierwszego polskiego przekładu książki W stronę architektury (Vers une architecture) Le Corbusiera. Publikację, tłumaczoną przez Tomasza Swobodę, wydaje warszawskie Centrum Architektury.

 

Przygotowana we współpracy
z paryską Fundacją Le Corbusiera, odwzorowuje układ graficzny pierwszego oryginalnego wydania Vers une architecture z 1923 roku, wraz ze wszystkimi ilustracjami. Opublikowano w niej także wstępy przygotowane przez autora do kolejnych wydań w latach 20. Autorką wprowadzenia jest prof. Marta Leśniakowska.

 
 
 

Promocja odbędzie się w dniu 125 urodzin Le Corbusiera i będzie stanowić element całodniowego programu, na który złoży się seria wykładów poświęconych koncepcjom architekta oraz jego polskich zwolenników. “Maraton” będzie kulminacyjnym punktem programu Le CorbusYear.

Wśród zaproszonych gości wystąpią m.in. Charles Jencks – autor popularnej w Polsce książki Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury (wyd. pol. 1982), a także Joanna Kusiak, Arthur Rüegg, Marta Leśniakowska, Tomasz Fudala oraz Charles Knevitt.

Czas: sobota, 6 października
Miejsce: SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

pismo

Powstało Centrum Architektury i Wzornictwa


W czerwcu informowaliśmy o powstaniu warszawskiego Centrum Architektury, teraz nadeszła kolej na Łódź, w której powołane zostało Centrum Architektury i Wzornictwa, które będzie działać przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania.

Jak twórcy CAW piszą na swojej stronie, architektura i wzornictwo to dziedziny projektowe, które cechuje niebywała wprost dynamika przemian, zarówno w sferze formalnej jak i koncepcyjnej. Są to zjawiska fascynujące i zarazem warte śledzenia, analizowania i upowszechniania. Dlatego też w marcu 2011 roku rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi – instytucji o charakterze badawczo–wystawienniczym. W pierwszej fazie postawiliśmy sobie za cel popularyzację młodej, polskiej architektury. Świadomi drzemiącego w projektowaniu architektonicznym potencjału, zarówno kulturotwórczego, jak i jego znaczenia w procesie place brandingowym, chcemy eksponować młodą, polską architekturę. Pokazywać i poddawać ją analizie, prowokować dyskusję na jej temat i stawiać pytania o jej rozwój w Polsce. Wreszcie poprzez nasze działania chcemy się nią zwyczajnie chwalić i wysłać klarowny komunikat, iż architektura i wzornictwo w Polsce ma doskonałe perspektywy.

Celem, który twórcy CAW obierają, jest stworzenie miejsca łączącego cechy galerii, centrum promocji oraz consultingu. CAW ma się stać w przyszłości rodzajem think tanku, którego osią będzie multidyscyplinarna galeria prezentująca osiągnięcia z pogranicza architektury, wzornictwa oraz marketingu.

Trzymamy kciuki i zachęcamy do śledzenia działań CAW!

pismo

Powstało Centrum Architektury


Z radością informujemy o powstaniu nowej okołoarchitektonicznej inicjatywy. W Warszawie powołana została do życia Fundacja Centrum Architektury. Założycielami i członkami zarządu CA zostali Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Aleksandra Stępnikowska, Jarosław Trybuś, w skład rady programowej Centrum weszli prof. Marta Leśniakowska, arch. Krzysztof Mycielski, arch. Grzegorz Stiasny.

Centrum obrało sobie następujące cele i obszary działań:
– wspieranie rozwoju kultury architektonicznej w Polsce i na świecie
– tworzenie kontaktów i umacnianie współpracy w środowisku architektonicznym w Polsce i na świecie oraz umożliwianie działań interdyscyplinarnych między różnymi środowiskami kultury
– pobudzanie zainteresowania architekturą i jej historią w środowiskach nieprofesjonalnych,
– inicjowanie przedsięwzięć służących popularyzacji zagadnień architektury,
– wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z upowszechnianiem zagadnień związanych z architekturą
– popularyzację nowych zjawisk i teorii z obszaru architektury, przestrzeni i szeroko pojętego projektowania
– promocję aktualnej i dawnej polskiej architektury w Polsce i za granicą oraz wspieranie współpracy międzynarodowej

(za statutem fundacji)

Centrum ma już na koncie dwie inicjatywy. Pierwszą jest instalacja Aleksandry Wasilkowskiej Time Machine eksponowana w holu warszawskiego Dworca Centralnego (można ją oglądać jeszcze tylko do 2 lipca!), drugą jest projekt serii pięciu dwujęzycznych map-przewodników po warszawskiej architekturze. Pierwsza z Archimap, stworzona przez Grzegorza Piątka i Jarosława Trybusia, a poświęcona architekturze dwudziestolecia międzywojennego właśnie się ukazała. W czwartek 30 czerwca w Domu Funkcjonalnym przy ul. Jakubowskiej 16 na Saskiej Kępie odbędzie się spotkanie promocyjne, po którym organizatorzy zapraszają na spacer.

Trzymamy kciuki za dalsze projekty!