pismo

Seminarium z Bohdanem Jałowieckim – nagranie

Przedstawiamy nagranie z wczorajszego seminarium „Autoportretu” i Wydziału Humanistycznego AGH, na którym prof. Bohdan Jałowiecki mówił o relacjach pomiędzy kategoriami obszaru, przestrzeni i miejsca.

[audio:http://archiwum.autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/04/A-AGH-2-Jalowiecki-wyklad.mp3|titles=A-AGH-2-Jalowiecki-wyklad] [audio:http://archiwum.autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/04/A-AGH-2-Jalowiecki-dyskusja.mp3|titles=A-AGH-2-Jalowiecki-dyskusja]

Zapraszamy zapraszamy też na kolejne spotkania – szczegóły już niebawem!

pismo

Seminarium Autoportretu i AGH: Bohdan Jałowiecki

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach organizowanego przez “Autoportret” i Wydział Humanistyczny AGH cyklu wykładów i seminariów „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”. Tym razem seminarium poprowadzi prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Bohdan Jałowiecki
Obszar, przestrzeń, miejsce

Czas: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, godz. 12:00
Miejsce: Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, s. 21

Bibliografia

Ascher, F. La révolution des villes appelle un nouvel urbanisme, „Le Monde”, 18 Avril 2000.
Augé M. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, WN PWN, Warszawa 2010.
Augé M. Le métro revisité, Seuil, Paris 2008.
Certeau de M. L’invention du quotidien, Gallimard, Paris 1990.
Duchowski M. Przestrzeń publiczna w podziemiu. Kulturowy potencjał metra, (w:) Jałowiecki B., Łukowski W. Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Academica 2008.
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2001, s. 200-202
Goćkowski J., Jałowiecki B., Prace nadesłane na konkurs: „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław” jako materiał socjologiczny (w:) B.Jałowiecki (red.) Związani z miastem, Ossolineum, Wrocław 1970.
Goćkowski J., Jałowiecki B., Prace nadesłane na konkurs „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław jako materiał socjologiczny (w:) Wojtaś J. Wrocławskie reminiscencje socjologiczne, Wydawnictwo „Silesia” Wrocław 2009.
Gravari-Barbas M., Les nouveaux loisirs créent-ils un nouvel urbanisme? „Les Actes du Festival International de Géographie” 2001.
Grésillon L., Sentir Paris. Bien-être et materialité des lieux, Ed. Quae, Paris.
Houellebecq M. La carte et le territoire, Flammarion, Paris 2010.
Libura H., Percepcja przestrzeni miejskiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa 1990.
Jałowiecki B., Okruchy miast Bohdana Jałowieckiego, Konsorcjum Akademickie, Kraków. Rzeszów, Zamość 2009.
A.Milon, L’Etranger dans la ville, PUF, Paris 1999.
Moje miejsce magiczne, przewodnik po Warszawie, Piątek Trzynastego – Wydawnictwo, Łódź 1999.
Nawratek K., Miasto jako idea polityczna, Korporacja Halart, Kraków 2008.
Paquot T., L’espace publique, La Découverte, Paris 2009.
Perec G., Espèces d’espaces, Galilée, Paris 1974.
Robin R. Mégalopolis. Les derniers pas du flanêur, Stock, Paris 2009.
Stébé J-M., Marchal H., Sociologie urbaine, Armand Colin, Paris 2010.
Tusk D. Przedmowa do pierwszej części albumu “Był sobie Gdańsk”, Gdańsk 1996.
Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.

pismo

Seminarium Autoportretu i AGH

Drodzy Czytelnicy!

Z przyjemnością informujemy Państwa, że już za nieco ponad tydzień wystartuje nowa inicjatywa “Autoportretu”, którą realizujemy wspólnymi siłami wraz z Wydziałem Humanistycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Będzie to czteroczęściowe seminarium zatytułowane “Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”. Pierwsze spotkanie, z prof. Magdaleną Staniszkis już 28 marca, natomiast seminaria z prof. prof. Bohdanem Jałowieckim, Ewą Rewers i Ewą Kuryłowicz w kolejnych miesiącach.

Szczegóły znajdziecie na plakacie poniżej. Sukcesywnie będziemy również udostępniać informacje dotyczące kolejnych spotkań, w tym między innymi bibliografie do poszczególnych seminariów.