pismo

Przestrzeń amoralna?

Charakter bułgarskiego bazaru, nierozłącznie spleciony z narodowym temperamentem, cechuje mnogość niesformalizowanych stosunków międzyludzkich i inaczej płynący czas, odsłaniający kontemplacyjny stosunek do świata Słowian południowych. Na niespieszną przechadzkę po sofijskim pazarze — bez konieczności kupowania — zaprasza Iliana Genew-Puhalewa.

Przestrzeń amoralna? – pdf do pobrania