pismo

Ima summis

Maciej Miłobędzki, Ima summis from Małopolski Instytut Kultury