pismo

Architektura znowu jako przestrzeń?

Łukasz Stanek, Architektura znowu jako przestrzeń? from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Hansenów kurs na utopię

Filip Springer, Hansenów kurs na utopię from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Wizytowanie przestrzeni

Anna Rumińska, Wizytowanie przestrzeni from Małopolski Instytut Kultury
debaty

Raport “Nowa Krupnicza”

W ramach projektu Nowa Krupnicza powstał raport z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy Krupniczej oraz ulic w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów).
Projekt Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na ulicy Krupniczej w Krakowie oraz w jej najbliższym sąsiedztwie (ulice: Czysta, Dolnych Młynów). Projekt jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy. Konsultacje na temat zmian, jakie powinny zaistnieć na tym terenie, są działaniem całkowicie oddolnym, zapoczątkowanym przez mieszkańców miasta.

debaty

Co z Krupniczą?

Inicjatywa Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na tej ulicy oraz w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów). Inicjatywa jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy.
W sobotę, 22 września w Bunkrze Sztuki odbyły się konsultacje społeczne (w formie warsztatów), w których uczestniczyło ponad 20 osób. Podczas kilkugodzinnego spotkania powstały konkretne pomysły związane z ruchem kołowym i pieszym, zielenią i małą architekturą. Warsztaty poprzedziła ankieta (wypowiedziało się w niej ponad 300 osób) badająca oczekiwania i potrzeby mieszkańców, przechodniów i osób pracujących na Krupniczej i w okolicy. Rezultaty debaty społecznej, zarówno badania ankietowego jak i sobotnich konsultacji, zostaną zawarte w raporcie przygotowywanym przez MIK. Dokument ukaże się wkrótce.
Jednym z częściej zgłaszanych postulatów była reaktywacja święta ulicy Krupniczej. Jakby w odpowiedzi na tę potrzebę, po sobotnich konsultacjach, Inicjatywa zaprosiła mieszkańców i gości ulicy na Podwieczorek na Krupniczej. Część ulicy między Bagatelą a Loretańską była tego dnia zamknięta dla ruchu i zamieniła się w miejsce piknikowe – ze stołami, leżakami i poczęstunkiem.

pismo

Architectourism 01 – Hiszpania

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią cyklu przewodników zatytułowanych Architectourism, która ukazała się kilka dni temu w wydawnictwie ZOCO. Przewodnik jest poświęcony Hiszpanii i prezentuje 100 współczesnych realizacji architektonicznych zlokalizowanych w ośmiu regionach kraju. We wprowadzeniu do publikacji autorzy przewodnika, Bartosz i Michał Haduchowie (grupa projektowa NArchitekTURA) zarysowują obszerną panoramę nowego pejzażu architektonicznego Hiszpanii; albumowej w charakterze prezentacji obiektów towarzyszą mapki pozwalające zwiedzającym płynnie się poruszać zarówno w przestrzeni realnej, jak i w przestrzeni przewodnika.