pismo

Ima summis

Maciej Miłobędzki, Ima summis from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Kryzys sacrum

Polecamy wykład Jarosława Trybusia, historyka i krytyka sztuki, a także autora wielu artykułów w naszym czasopiśmie. Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniu architektury sakralnej i treściom, które można z niej wyczytać.

Miejsce: Toruń
czas: 23 luty 2010, godz. 17.00

pismo

W kleszczach uwarunkowań. O architekturze sakralnej na terenie Czech

Dzieje architektury sakralnej na ziemiach czeskich splatały się nierozerwalnie z historią polityczną i losami narodu. Wygląd kościołów odzwierciedlał zarówno możliwości, jakie stwarzała władza, jak i postawy same-go społeczeństwa. Najsmutniejszym okresem było chyba półwiecze komunizmu, kiedy rozwój tej architektury uległ całkowitemu zahamowaniu. Dziś Czechy czekają na „nowy kościół”, a spojrzenie wstecz pozwala zrozumieć przyczyny obecnej sytuacji.

W kleszczach uwarunkowań – pdf do pobrania