pismo

Brutal do rejestru!

Drodzy Czytelnicy!

Walka o ocalenie wyjątkowego zabytku architektonicznego brutalizmu – katowickiego dworca – trwa nadal, mimo że został już zamknięty a prace budowlane trwają.

Zachęcamy Was gorąco do podpisywania petycji skierowanej do ministra kultury, generalnego konserwatora zabytków oraz śląskiej wojewódzkiej konserwator zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków kielichów podtrzymujących strop głównej hali dworca.

Nie pozwólmy by tak cenny przykład powojennej architektury zniknął z krajobrazu Katowic!

Petycję można podpisać tutaj.

Użytkowników Facebooka zachęcamy też do przyłączenia się do grupy poświęconej obronie dworca pieszczotliwie ochrzczonego jakiś czas temu “Brutalem z Katowic”.

pismo

Obywatele Kultury

Drodzy Czytelnicy!

Polecamy Waszej uwadze stronę internetową “Obywatele Kultury” – serwis nieformalnego woluntarystycznego ruchu obywatelskiego działającego na rzecz zwiększenia nakładów na kulturę do poziomu co najmniej 1% budżetu państwa oraz zmiany zasad zarządzania i finansowania kultury.

Pod apelem wystosowanym w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów podpisało się już ponad czterystu najwybitniejszych polskich twórców oraz instytucje kultury, stowarzyszenia oraz fora obywatelskie powstałe po ubiegłorocznym Kongresie Kultury.

Sygnatariusze apelują między innymi o:
– jak najszybszą zmianę zasad finansowania kultury i edukacji kulturalnej w Polsce;
– przeznaczenie 1 procentu budżetu na kulturę do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
– zmianę przepisów skarbowych pozwalającą na to, aby 1 procent z odpisów CIT i PIT mógł być przekazywany na cele kulturalne i edukacyjne – tak jak dzieje się to z wielką korzyścią społeczną w przypadku organizacji pożytku publicznego;
– utrzymanie stałego, zapisanego w ustawie procentu na kulturę z podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych;
– przejrzystość procedur i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza o otwarte konsultacje społeczne, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi i czytelne zasady wyboru na stanowiska dyrektorskie w instytucjach publicznych.

Pełny tekst apelu można znaleźć tutaj, a podpis złożyć tutaj.

7 maja rozpoczęla sie publiczna zbiórka podpisów, która w całej Polsce odbędzie się w 15 maja 2010 w Noc Muzeów (w Krakowie – 14 maja, w Lublinie – 6 czerwca w Noc Kultury).

Obywatele Kultury nie są ruchem politycznym ani beneficjentem budżetu państwa.

pismo

Apel o wsparcie

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy „Autoportretu”,

W ostatnim numerze z 2009 roku zwróciliśmy się do Was z apelem o finansowe wsparcie “Autoportretu”, którego częstotliwość ukazywania się stanęła pod znakiem zapytania w związku z cięciami budżetowymi.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym Czytelnikom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na nasz apel, wpłacając na nasze konto darowiznę na rzecz „Autoportretu”, bądź też wykupując prenumeratę na rok 2010 – jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i mamy nadzieję, że pozostaniecie z nami. Pragniemy również poinformować, iż uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego, które pozwoli nam wydać numer 32 „Budowanie tożsamości”, zaplanowany na jesień tego roku, zatem widmo półrocznika częściowo udało się nam odpędzić.

Mimo to nasz apel pozostaje nadal aktualny: nie otrzymaliśmy niestety dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i cały czas pod znakiem zapytania stoją losy numeru 33 „Przestrzeń w języku”. Dlatego też ośmielamy się podtrzymać naszą prośbę o wsparcie – być może suma wpłat pozwoli nam zachować ciągłość i wydać czwarty z zaplanowanych na ten rok numerów. Chcielibyśmy jednocześnie zapewnić, iż nie ustajemy w poszukiwaniach dodatkowych źródeł finansowania, a o ich wynikach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nasze konto: Małopolski Instytut Kultury
Bank BPH 31 1060 0076 0000 3310 0016 4770, dopisek: darowizna.

Wasza – zdeterminowana redakcja „Autoportretu”

Tagi: ,