pismo

Dobre i piękne miasto? Uczestnictwo i prawo w planowaniu przestrzeni

Magdalena Staniszkis – Dobre i piękne miasto? Uczestnictwo i prawo w planowaniu przestrzeni from Małopolski Instytut Kultury