Redakcja

Lesniak Redaktorka naczelna
Dorota Leśniak-Rychlak – redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, kuratorka wystaw architektonicznych m.in.: “Za‑mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” w Muzeum Narodowym w Krakowie, “Impossible Objects” (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji), “Monument. Architektura Adolfa Szyszko‑Bohusza” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Współzałożycielka i prezeska fundacji Instytut Architektury. Inicjatorka polskich wydań książek architektonicznych: Petera Zumthora “Myślenie architekturą”, Kraków: Karakter, 2009 oraz Juhaniego Pallasmy “Oczy skóry”, Kraków: Instytut Architektury, 2012, “Myśląca dłoń”, Kraków: Instytut Architektury 2015.


ranocchi Zastępca redaktorki naczelnej
Emiliano Ranocchi, urodził się we Włoszech. Po ukończeniu nauki w gimnazjum klasycznym studiował slawistykę i germanistykę w Urbino. Odbył studia doktoranckie w Rzymie na Uniwersytecie La Sapienza. Obecnie wykłada literaturę polską w Instytucie Języków i Kultur Europy Środkowo-Wschodniej w Udine. Urodzony „osiemnastowiecznik”.

na stronę

Sekretarz redakcji
Marta Karpińska – Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się architekturą XX i XXI wieku. W latach 2009-2013 redaktorka miesięcznika „Architektura&Biznes”. Od 2013 roku sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Autorka wielu tekstów krytycznych na temat architektury współczesnej. Współkuratorowała wystawy Instytutu Architektury: “Impossible Objects” (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji), “Monument. Architektura Adolfa Szyszko‑Bohusza” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Autorka monografii Wacława Nowakowskiego (Instytut Architektury, 2015). Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Grafika i skład
Marcin

Marcin Hernas – Z wykształcenia polonista edytor i dziennikarz, z zawodu redaktor, korektor, grafik i elektrozecer. W MIK-u odpowiedzialny za redakcje, korekty, prace graficzne i detepowskie.

Stali współpracownicy

Michał Choptiany – polonista i filozof, doktorant na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się literaturą renesansową i historią intelektualną wczesnej nowożytności. Sekretarz redakcji “Polish Journal of Philosophy”. W lutym 2010 przestał recenzować “Autoportret” na internetowych łamach “Witryny Czasopism”, dołączając do redakcji kwartalnika.


Dorota Jędruch – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie pracuje nad doktoratem, którego tematem są trzy modele społecznej architektury francuskiej w XX wieku reprezentowane przez Le Corbusiera, Émile’a Aillauda i Ricardo Bofilla. Pracowniczka Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Współkuratorka wystaw: Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012/2013), Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2013/2014), Impossible Objects (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), Monument. Architektura. Adolfa Szyszko-Bohusza (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2014). Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Paweł Jaworski, architekt, urbanista, filozof. Interesuje się przede wszystkim powstawaniem obszarów wykluczenia oraz ich rewitalizacją, układami przestrzennymi koncernów przemysłowych z przełomu XIX i XX w., współczesną estetyką i antropologią filozoficzną. Jest zafascynowany fenomenem kulturowym Górnego Śląska.


Piotr Winskowski – architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Środowiskowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykłada też na kierunku Kulturoznawstwo Międzynarodowe i w Podyplomowym Studium Kuratorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią architektury, architekturą nowoczesną i ponowoczesną, relacjami między architekturą i innymi sztukami. Opublikował między innymi: Modernizm przebudowany (2000), Uwarunkowania kulturowe architektury wobec przemian cywilizacyjnych końca XX wieku (współautor i redaktor, 2001).

Michał Wiśniewski – historyk sztuki i architekt, interesuje się związkami architektury modernistycznej i polityki w kontekście Europy Środkowej. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Stypendysta Fulbrighta. Autor wielu opracowań i artykułów, a także dwóch monografii czołowych polskich architektów okresu międzywojennego: Ludwika Wojtyczki (2003) oraz Adolfa Szyszko-Bohusza (2013). Główny kurator wystawy Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2013/2014) i współautor wystaw: Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012/2013), Impossible Objects (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), Monument. Architektura. Adolfa Szyszko-Bohusza (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2014). Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

KorżykKrzysztof Korżyk – filozofujący językoznawca, kognitywista, tłumacz, praktyk i teoretyk komunikacji – zafascynowany zmienną naturą umysłu, czasu i przestrzeni. Stypendysta Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Central European University w Budapeszcie, Central and East European Center for Cognitive Science w Sofii, Istituto Mitteleuropeo di Cultura w Bolzano oraz The Vilém Mathesius Center for Research and Education in Semiotics and Linguistics w Pradze. Publikował w „Literaturze na Świecie”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Etnologii Wrocławskiej”, „Perspektywach Kultury” oraz w polskich i zagranicznych wydawnictwach językoznawczych. W wolnych chwilach wykłada w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie.