Zapraszamy do współpracy! Czekamy nie tylko na recenzje i komentarze, ale również na propozycje tekstów. Prosimy, by przygotowane do „Autoportretu” artykuły nie przekraczały objętości 15 tysięcy znaków (ze spacjami). W przypisach umieszczamy jedynie niezbędne dane bibliograficzne, dlatego komentarze i ewentualne odniesienia do innych prac należy włączać w tekst główny. Prosimy także o dołączenie do artykułu noty o autorze w języku polskim i angielskim oraz zdjęcia.

Lista autorów „Autoportretu”: