Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa „Autoportret”, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy.

więcej o Piśmiepismo

Konserwacja / Rekonstrukcja

okladka

W połowie lipca 2016 roku do dystrybucji trafi najnowszy numer Autoportretu, którego tematem jest Konserwacja / Rekonstrukcja.  A w nim następujące teksty:
PROBLEM PRZEMIJALNOŚCI W ARCHITEKTURZE NOWOCZESNEJ Hilde Heynen
MANIFEST KONSERWACJI OMA
SUPLEMENT DO MANIFESTU KONSERWACJI OMA Jorge Otero-Pailos
NASTRÓJ I KULT ZABYTKÓW Ryszard Kasperowicz
RESTAURACJA Z WYOBRAŹNI Giulio Giovannoni
SPÓR O ODBUDOWĘ Tomasz Fudala
ODBUDOWA JAKO AKT NARODOWEJ AUTOAFIRMACJI Arnold Bartetzky
KONSERWACJA CZY REKONSTRUKCJA Owen Hatherley
KONSERWACJA JAKO NARZĘDZIE KAPITAŁU Michał Wiśniewski
O ŚMIERTELNOŚCI Vladimír Czumalo
OPISUJĄC ARCHITEKTURĘ AWANGARDY Michaił Ilczenko
OBRONNY CHARAKTER ŚCIANY Piotr Winskowski
DZIEDZICTWO KULTUROWE JEST ZAKŁADNIKIEM LOKALNEJ SYTUACJI rozmowa z Tomaszem Waliszewskim
ŚWIAT Z KRUCHYCH CZĘŚCI
EKSTERYTORIALNY KRATER rozmowa z Romą Sendyką
MUZEUM PUSTKI Jakub Woynarowski

pismo

Konferencja “Moving Cities: Contested Views on Urban Life”

moving cities B2 kwiecień

W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce miejskiej, organizowana przez sekcję socjologii miasta Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym tematem konferencji o tytule Moving Cities: Contested Views on Urban Life są przemiany miast w Europie i na świecie. Współczesne miasta są miejscami przecinania się różnorodnych zjawisk. Ich opis i badanie jest jednym z głównych tematów nauk społecznych. Konferencja jest przestrzenią, która umożliwia prezentację interdyscyplinarnych badań naukowych skupionych na miastach i miejskości. Ma też za zadanie wymianę doświadczeń badawczych, dyskusję nad najważniejszymi problemami współczesnych miast oraz zaprezentowanie najbardziej aktualnych metod naukowych, służących opisowi i rozwiązywaniu różnych aspektów „kwestii miejskiej”

W konferencji weźmie udział ponad 150 uczestników i uczestniczek z Europy i świata. Część wykładów i wydarzeń towarzyszących będzie miała charakter otwarty dla szerszej publiczności.

Wśród zaproszonych gości specjalnych, którzy zaprezentują autorskie wykłady otwarte znaleźli się:

Saskia Sassen (University of Cambridge, Columbia University) – wybitna badaczka miast i miejskości, jedna z autorek pojęcia „miasto globalne”, autorka wielu książek o globalizacji, migracjach, ekonomii miast i współczesnych przemianach kulturowych miejskości

Talja Blokland (Humboldt University) – badaczka miast, w szczególności zainteresowana teorią relacyjną w kontekście badań miejskich, kwestiami nierówności i marginalizacji, kapitałem społecznym, a także tworzenia relacji społecznych w miastach

Ayo Mansaray (University of East London) – socjolog edukacji, zajmujący się wpływem zróżnicowań edukacyjnych, rasowych, klasowych i genderowych na życie współczesnych miast, prowadził międzynarodowe badania porównawcze w Finlandii i USA

Jacek Gądecki (Akademia Górniczo-Hutnicza) – socjolog i etnograf, prowadził badania nad osiedlami grodzonymi w Polsce i Stanach Zjednoczonych, rolą mieszkań i zamieszkiwania w procesach gentryfikacji, obecnie prowadzi badania etnograficzne, skoncentrowane na transformacji miejsc wykonywania pracy

pismo

Miasto sprytne czy inteligentne? Spotkanie promocyjne nowego numeru magazynu Autoportret ‘Człowiek w sieci’

czlowiek w sieci

Zapraszamy na spotkanie wokół najnowszego numeru pisma Autoportret, którego tematem jest „Człowiek w sieci”.

W dyskusji weźmie udział Jacek Gądecki, autor tekstu opublikowanego w najnowszym Autoportrecie, stawiającego pytania o prawa jednostki w ‘smart city’, którego idea rozprzestrzenia się po całym globie: „Czy mieszkańca miasta najlepiej będzie ilustrował sprawnie poruszający się piksel podróżujący między pracą, sklepem a domem na kolorowym wyświetlaczu graficznym 3D ulokowanym w centrum zarządzania?”. Dyskusję poprowadzi Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna Autoportretu.

czas: 16 czerwca 2016, godz. 18:00
miejsce: KATO, Katowice

Dr hab. JACEK GĄDECKI – Socjolog i antropolog społeczno-kulturowy; pracuje jako adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH w Krakowie. Zainteresowania badawcze: antropologia architektury (Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury, 2005) , antropologia i socjologia miasta, przestrzeń publiczna, ekonomia kultury i architektura jako taka. Realizował badania m.in. w Fundacji Bauhausu w Dessau i na CUNY w Nowym Jorku (Stypendium Fulbrighta) dotyczące osiedli grodzonych w USA i Polsce (Za murami. Polskie osiedla grodzone – analiza dyskursu, 2009). W styczniu 2013 roku zakończył trzyletni projekt badawczy poświęcony marginalnej gentryfikacji w starej części Nowej Huty (I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?, 2012).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pismo

Człowiek w sieci – najnowszy numer Autoportretu

okladka

Spis treści:
CYBORGICZNE MIASTO Carlo Ratti, Matthew Claudel
MIASTO SPRYTNE CZY INTELIGENTNE? Jacek Gądecki
9 OCZU Jon Rafman, Wojciech Wilczyk
W STRONĘ EKOLOGII SIECI Francesco Bergamo
INTERNAUCI W OCZACH MEDIÓW Michał Jutkiewicz
ARCHITEKTURA ALGORYTMICZNA Luciana Parisi
WSPÓŁCZESNY PROCES ŻYCIOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Owen Hatherley
STRASZNE MEJLE Monika Górska-Olesińska
CZY NOWE MEDIA MOGĄ ZMIENIĆ ŚWIAT? Joanna Walewska
SPOSOBY PRZEJŚCIA Tobiasz Konieczny
TOŻSAMOŚĆ CYFROWA Massimiliano Ciammaichella
DESTABILIZACJA ROMANTYCZNEJ MIŁOŚCI Enea Bianchi
TECHNOLOGICZNIE INTYMNE Evan Baden
SPOJRZENIE PORNOGRAFICZNE Rossano Baronciani
ALTERNATYWNA SFERA PUBLICZNA GŁUCHYCH Magdalena Zdrodowska
‪#‎POLITYKI‬ PRYWATNOŚCI Mateusz Curyło

pismo

Z mojego okna widać wszystkie kopce

Bunkier

Autoportret jest patronem medialnym wystawy Z mojego okna widać wszystkie kopce, która zostanie otwarta 4 marca o godz. 18.00 w krakowskim Bunkrze Sztuki. Dzieje Galerii, ustanowionej w 1949 roku jako krakowski oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, wraz z następującymi po sobie przemodelowaniami jej misji i celów odzwierciedlają bardziej ogólne i szerzej zakrojone procesy przeobrażeń ustrojowych, społecznych,artystycznych, w tym także rozumienia ich wymiaru publicznego. Próby poszukiwania przez tę instytucję miejsca zarówno na kartach historii własnej, w mikroklimacie krakowskiego środowiska artystycznego, jak i na scenie ogólnopolskiej i międzynarodowej stanowią podstawową narrację tej wystawy.Polecamy!

pismo

Architektura wspólnoty – projektowanie partycypacyjne

wspolnoty

W numerze Autoportretu, którego tematem jest „Architektura wspólnoty” pytamy, między innymi, o metody projektowania przestrzeni, które mają potencjał wzmacniania obywatelskiej podmiotowości i poczucia bezinteresownej przynależności; o sposoby naprawy miasta, które nie wprowadzałyby kolejnych społecznych podziałów. Do udziału w spotkaniu wokół tego numeru „Autoportretu” zaprosiliśmy architektki i architektów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z projektowaniem partycypacyjnym: Paweł Jaworski (Napraw Sobie Miasto), Małgorzata Spasiewicz-Bulas (Pracownia Obywatelska) oraz Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska (Palce Lizać).

czas: 14 marca 2016, godz. 19:00
miejsce: Spółdzielnia Ogniwo Kraków

PAWEŁ JAWORSKI – Współzałożyciel fundacji Napraw Sobie MiastoNapraw Sobie Miasto. Z wykształcenia filozof i architekt, zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Przygotowuje i prowadzi warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi. Członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, stały współpracownik czasopisma „Autoportret”, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury.

MAŁGORZATA SPASIEWICZ -BULAS – architektka, animatorka, od czerwca 2013 współpracuje ze Pracownia Obywatelska, współtworzyła program działań Forum Rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II oraz koordynowała jego realizację

BARBARA NAWROCKA, DOMINIKA WILCZYŃSKA – architektki, od stycznia 2012 r. tworzą razem PALCE LIZAĆ. Kolektyw brał udział w opracowaniu programu działań Forum Rehabilitacji osiedli Ugorek i Olsza II oraz prowadził jego spotkania, spacery, warsztaty, przygotowywał końcową wystawę dot. historii osiedli. „Kolaże” – pocztówki z historiami osiedla jako część międzynarodowego projektu Nanotourism zdobyły główna nagrodę na Międzynarodowym Biennale Designu w Lublanie w 2014 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pismo

Architektura wspólnoty – najnowszy numer Autoportretu

1014321_997959256909872_3097535108100418816_n
fot. Tessera Marcin Hernas

Już jest! A w nim:
Poza wspólnotę – budując to, co wspólne Krzysztof Nawratek
Jeżeli brakuje własnej formy – rozmowa z Andrzejem Lederem
Nowe modele mieszkania i wspólnoty w Barcelonie Silvia Bodei
Społeczny dostęp do przestrzeni publicznych Levente Polyák
Laboratoria regeneracji miasta i terytorium Matteo Trincas
Sieć jako nadmiejskość Mario Perniola
Live in your world Dominika Wilczyńska
Wspólnota, która nadchodzi Paweł Krzaczkowski
Przodem do ludu Kuba Snopek, Iza Cichońska
Nie jestem sam dla siebie projektantem – rozmowa ze Stanisławem Niemczykiem
My teraz gramy dość indywidualne role – rozmowa z Piotrem Nowakiem i Magdaleną Zych
Miasto i wspólnota Peter Michalik
Trzy lekcje Giulio Giovannoni
Pieśń dla Machnáča Martin Zaicek
Przestrzeń publiczna jako wyzwanie społeczne Katarzyna Sadowy, Marlena Happach
Miejska wspólnota nie dla każdego Łukasz Drozda

pismo

Krajobraz z plakatem

Marcin Wicha, Krajobraz z plakatem from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Miasto jako pole bitwy. Cztery debaty na temat krajobrazu Budapesztu

Levente Polyak, Miasto jako pole bitwy. Cztery debaty na temat krajobrazu Budapesztu from Małopolski Instytut Kultury
pismo

My tu robimy awanturę, ale robimy piękny protest, a nie awanturę tak naprawdę, rozmowa

Cecylia Malik, My tu robimy awanturę, ale robimy piękny protest, a nie awanturę tak naprawdę, rozmowa from Małopolski Instytut Kultury