Agnieszka Wołodźko

Agnieszka Wołodźko

ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako artysta, krytyk sztuki i kurator wystaw. Zatrudniona w Centrum Sztuki Współczesnej jako kurator i koordynator programowy.
pismo

Niechciana spuścizna

Jedną z najbardziej widocznych pozostałości po PRL-u są wielkie, betonowe blokowiska. Wszystko zaczęło się w 1933 r., kiedy Międzynarodowe Stowarzyszenie Architektów uchwaliło Kartę Ateńską – zestaw wytycznych, jakimi mieli się kierować w przyszłości architekci. Wielkie idee, początkowo nawet realizowane, stopniowo się degenerowały, najbardziej wulgarne formy przybierając w państwach bloku wschodniego. Jak sobie poradzić z tym dziedzictwem?

Niechciana spuścizna – pdf do pobrania

pismo

Artyści w „strasznej” dzielnicy. Gdańska Łaźnia i jej program przemian pozytywnych

Dolne Miasto to jedna z najbiedniejszych dzielnic Gdańska. Mieszkają w niej głównie emeryci, renciści i bezrobotni. W budynku, który przez wiele lat był publiczną własnością tej społeczności, powstało w 1998 roku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Nie od początku zyskało ono akceptację mieszkańców – ktoś obcy naruszył przecież ich własną przestrzeń. Kolejne inicjatywy przełamywały barierę nieufności i niechęci. Czy dziś Łaźnia faktycznie udowadnia, że każdy może być artystą? Proszę sprawdzić samemu.


Artyści w “strasznej” dzielnicy – pdf do pobrania