Aleksandra Wojda

Aleksandra Wojda

urodzona w 1978 r. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie zajmuje sie badaniami porównawczymi nad literaturą i muzyką. Mieszka w Krakowie, w czasie wolnym lubi zwiedzać Francję i Niemcy. Miłośniczka muzyki Schuberta.
pismo

Corbusier – W stronę architektury

6 października w Pawilonie SARP w Warszawie odbędzie się spotkanie promocyjne pierwszego polskiego przekładu książki W stronę architektury (Vers une architecture) Le Corbusiera. Publikację, tłumaczoną przez Tomasza Swobodę, wydaje warszawskie Centrum Architektury.

 

Przygotowana we współpracy
z paryską Fundacją Le Corbusiera, odwzorowuje układ graficzny pierwszego oryginalnego wydania Vers une architecture z 1923 roku, wraz ze wszystkimi ilustracjami. Opublikowano w niej także wstępy przygotowane przez autora do kolejnych wydań w latach 20. Autorką wprowadzenia jest prof. Marta Leśniakowska.

 
 
 

Promocja odbędzie się w dniu 125 urodzin Le Corbusiera i będzie stanowić element całodniowego programu, na który złoży się seria wykładów poświęconych koncepcjom architekta oraz jego polskich zwolenników. “Maraton” będzie kulminacyjnym punktem programu Le CorbusYear.

Wśród zaproszonych gości wystąpią m.in. Charles Jencks – autor popularnej w Polsce książki Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury (wyd. pol. 1982), a także Joanna Kusiak, Arthur Rüegg, Marta Leśniakowska, Tomasz Fudala oraz Charles Knevitt.

Czas: sobota, 6 października
Miejsce: SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

pismo

OSSA 2012 – NEGATYW

Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zapraszają do Lublina na XVI warsztaty OSSA, które odbędą się w dniach 21-28 października 2012 roku.

Tematem spotkania będą zaniedbane, niedowartościowane, porzucone obszary miasta. Mieszkańcy nie uznają tych przestrzeni za swoje, władze miasta uważają je za przestrzenie niższej rangi. Podczas warsztatów uczestnicy podejmą próbę odkrycia ich potencjału, wartości i atrakcyjności.
 

Ideą warsztatów jest myślenie kategorią odwrócenia – stworzenia negatywu powszechnie obowiązujących stereotypów myślenia o tych przestrzeniach.

Część teoretyczna warsztatów OSSA – NEGATYW obejmie cykl wykładów otwartych dla zainteresowanych. Część praktyczna polegać będzie na pracy projektowej w 10 grupach. Przewidziana jest także wystawa prac powstałych w trakcie warsztatów.

W tym roku, tak jak w poprzednich, do części praktycznej zaproszonych zostanie
stu studentów z całego kraju, wytypowanych na podstawie konkursu zgłoszeń
(tzw. „wstępniaków”). Termin zgłoszeń na warsztaty upływa 5 października.

Warsztaty i przygotowania do nich będą na bieżąco relacjonowane w internecie,
na stronie: http://ossa2012.blogspot.com oraz facebooku: OSSA Lublin 2012.
Warsztaty objęte są patronatem „Autoportretu”.

pismo

HABITAT: ARCHITEKTURA SOCJALNA

Szkoła Naukowa Habitat zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji oraz
w warsztatach architektonicznych poświęconych architekturze socjalnej, zorganizowanych w dniach 17 – 20 października 2012 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Celem konferencji będzie określenie założeń polskiej polityki architektonicznej w odniesieniu do architektury socjalnej,
a także wyznaczenie standardów mieszkania i zasad projektowania uspołecznionej architektury mieszkaniowej, m.in. w kontekście norm zrównoważonego rozwoju. Promocji demokratycznych procedur współ-uczestnictwa lokalnych społeczności
w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego służyć będą także odbywające się równolegle warsztaty poświęcone alternatywnym drogom rozwoju mieszkalnictwa i projektowaniu architektury socjalnej (noclegownie, schroniska, mieszkania socjalne).

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji i warsztatach pracowników naukowych, doktorantów i studentów architektury lub innych wydziałów, architektów, a także instytucje zainteresowane tematyką szeroko pojętej architektury socjalnej. Karty uczestnictwa
w konferencji należy składać do dnia 30 września, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 08 października b.r..
Konferencji i warsztatom towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie konkursu studenckiego, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji niedrogich przestrzeni mieszkalnych znajdujących się w dowolnym miejscu na terenie miasta Uczestnika. Termin składania prac konkursowych upływa 12 października .

Czas: 17-20 października 2012
Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ul. Bolesława Prusa 53/55

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.habitaty.pwr.wroc.pl

Projekt objęty jest patronatem „Autoportretu”.

pismo

“Partycypacja i partycypacja” w Radiu Kraków

Zachęcamy do wysłuchania audycji z cyklu “Koło kultury”, która została nadana 26 lipca w Radiu Kraków i dotyczyła najnowszego numeru naszego pisma.

Rozmowę poprowadziła Justyna Nowicka, która gościła
w studiu dwie współautorki numeru, Annę Miodyńską
i Łucję Malec-Kornajew, oraz redaktor naczelną Dorotę Leśniak-Rychlak.

 

Nagranie jest dostępne na stronie Radia Kraków: kolo_kultury_wtorek#

pismo

Architektura partycypacyjna w MOCAK-u

Architektura partycypacyjna. Spotkanie z Ludwiką Ignatowicz i Pawłem Jaworskim. Prowadzenie: Artur Celiński – 5.07.2012 from MOCAK on Vimeo.