Michał Wiśniewski

Michał Wiśniewski

historyk sztuki, architekt, doktorant w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się architekturą międzywojenną oraz współczesną, prowadzi badania na temat sztuki tworzonej na potrzeby państwa. Jest autorem monografii Ludwika Wojtyczki, krakowskiego architekta i konserwatora zabytków 1. poł. XX w.
pismo

WOJNA W EPOCE TELEWIZJI KOLOROWEJ

Michał Wiśniewski, Wojna w epoce telewizji kolorowej from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Architektura po końcu nowoczesnego świata

Architektura po końcu nowoczesnego świata from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Betonowy ogród

pismo

Dom z ziemi polskiej

Transformacja gospodarcza lat dziewięćdziesiątych przyniosła radykalne zmiany trendów budownictwa jednorodzinnego. Domy-kostki z okresu PRL nawiązujące do estetyki modernizmu zastąpiły powstające na masową skalę domy na wzór dworków. Jednakowa forma „polskiej kostki” została zastąpiona rzędami bardzo do siebie podobnych pseudo-dworków z katalogu. Michał Wiśniewski przyglądając się estetyce współczesnych domów jednorodzinnych zarysowuje szerszy kontekst wyborów estetycznych Polaków. Zaprzeczeniem modernizmu stał się powrót do tradycji dworku szlacheckiego, która w wydaniu masowym nabrała przerysowanej formy przekraczając często granicę kiczu.

pismo

Po majątki na Podole…