Christoph Wagner

Christoph Wagner

Jest kierownikiem Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie w Ratyzbonie (od 2007 roku). W 1993 roku obronił doktorat dysertacją o Rafaelu, w 2004 roku habilitację – studium o źródłach Bauhausu. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Jest pracownikiem Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie w Bernie, wykłada gościnnie na Sorbonie.
pismo

Wieża ognia

Wieża światła była pierwszym i najbardziej ambitnym dziełem Johannesa Ittena – wszechstronnego artysty i nauczyciela w weimarskiej szkole Bauhausu. Dwunastopoziomowa, spiralna wieża otoczona wachlarzami kolorowego szkła miała w symboliczny sposób wyrażać kosmiczny porządek świata. Stała się również programowym dziełem wczesnego Bauhausu, głosząc ideał piękna zgodny z przekonaniem Waltera Gropiusa, że budowla przyszłości będzie „wszystkim w jednej formie: architekturą, rzeźbą, malarstwem”.

Tagi: