Marta Tomasiak

pismo

Dom – droga istnienia

Oscylując wokół tematu domu zachęcamy naszych Czytelników do lektury ostatniego numeru kwartalnika „Konteksty” zatytułowanego „Dom − droga istnienia”.
Teksty tu zawarte są zapisem referatów wygłoszonych podczas konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się 4 lutego br. w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
W numerze możemy znaleźć m.in. artykuły Ewy Rewers „Dom w intelektualnym krajobrazie XX/XXI wieku: od filozofii ku aktywizmowi”, Zbigniewa Rybczyńskiego „Dom to kobieta”, czy Łukasza Zaremby „Nie – swoje miejsca (w twórczości) Witolda Gombrowicza”. Wśród autorów tego numeru znalazła się także nasza stała współpracowniczka, Dorota Jędruch, która napisała tekst o idei domu i rodziny w koncepcji Le Corbusiera.
Szczegóły możecie Państwo znaleźć pod tym adresem.
Polecamy!

Tagi: ,
pismo

PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA – PRZYGODA NIEZWYKŁA

Z radością informujemy naszych Czytelników, iż Autoportret objął patronat nad wystawą Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła zorganizowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Wystawa będzie dotyczyć habitatu jako zjawiska determinującego życie jednostki. Wernisaż już 17 września 2010.

Więcej informacji wkrótce na naszej stronie, a już teraz mogą je Państwo znaleźć pod adresem internetowym CSW.

pismo

Autoportret 31 – prezentujemy okładkę

Prezentujemy okładkę najbliższego, dostępnego lada chwila numeru Autoportretu.

pismo

Autoportret 31 – Dom w Polsce

Drodzy Czytelnicy!

Wszystkich, którzy ze zniecierpliwieniem oczekują na kolejny numer naszego kwartalnika chcemy z radością poinformować, że lada chwila wyjdzie on z drukarni.

Najnowszy numer dotyka problematyki domu polskiego, zakodowanego archetypu, który kształtuje pozorna opozycja pozornej tradycji i pozornej nowoczesności ostatnich dwu dekad.

Już teraz przedstawiamy spis treści i zachęcamy Państwa do lektury!

Witold Rybczynski, Dlaczego w ogóle mieszkamy w domach

Piotr Korduba, Skazani na dwór

Michał Wiśniewski, Dom z ziemi polskiej

Aleksander Łupienko, Kamienica – historia prywatna

Dorota Jędruch, Z sobą czy u siebie

Jacek Gądecki, Sielanka przydomowa

Magdalena Staniszkis, Przedmieście nie

Paweł Jaworski, Niewidzialne przedmieścia

Piotr Winskowski, Dom u-miarkowany

Paweł Kraus, Stylistyczne puzzle

Roman Rutkowski, Real foto

Marta Raczek, Na progu domu

Anna Komorowska, Z zabawy w dom

pismo

Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Zapraszamy do lektury świeżo wydanej publikacji bezpośrednio dotykającej problematyki urbanistycznej – “Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”. Książka ukazała się jako plon interdyscyplinarnej konferencji naukowej – debaty o przestrzeni miasta XX i XXI wieku i jest zapisem wygłoszonych referatów, wykładów oraz panelowych polemik. Publikacja jest dziełem zbiorowym, poszczególne referaty zgrupowane w cztery rozdziały tematycznie wędrują od zagadnień kategoryzacji miasta, jego wartości jako jednostki przestrzennej przez percepcję przestrzeni, kończąc wreszcie na ekologiczno – krajobrazowych uwarunkowaniach funkcjonowania sytemu miasta. I tak, wśród ponad trzydziestu artykułów możemy znaleźć między innymi teksty Pawła Kubickiego o “Nowych Mieszczanach”, czyli poszukiwaniu tożsamości miejskich, Marty Chmielewskiej o rewaloryzacji przestrzeni przemysłowych, Piotra Langera o mieście salinarnym czy Marka Budzyńskiego o podstawowej wartości przestrzeni miast.
Książka pod redakcją naukową Mikołaja Madurowicza została wydana przez Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.