Jurij Strekalovskij

Jurij Strekalovskij

Psków, Sankt- -Petersburg (Rosja). Awanturnik. W różnym czasie i w różnych miejscach studiował muzykę, filologię rosyjską, kulturoznawstwo i muzealnictwo. W różnym czasie i w różnych wydawnictwach pisał o muzyce, wystawach muzealnych, podróżach, dizajnie i polityce. W różnym czasie i w różnych uniwersytetach przygotowywał dysertacje o rosyjskiej współczesnej sztuce liturgicznej, o międzywojennym międzynarodowym ruchu antykomunistycznym „białych”, o muzeum jako funkcji w kulturze. Obecnie znajduje się na państwowej synekurze Ministerstwa Kultury i opiekuje się córką. Kocha życie. Szczęśliwy w przyjaciołach.
pismo

„I tworzą sobie nie mycie, a mękę”. Rosyjska łaźnia od Nestora do Żeni Łukaszyna

O łaźniach rosyjskich – będących obok wódki, Gagarina i kałasznikowa jednym z mitów tego kraju – i o ich bogatej, choć specyficznej, obyczajowości, a także o zanikającej niestety „kulturze łaźni”.

I tworzą sobie nie mycie, a mękę – pdf do pobrania