Magdalena Staniszkis

Magdalena Staniszkis

Architektka i urbanistka. Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i prowadzi pracownię projektową. Autorka planów, projektów urbanistycznych i architektonicznych, zrealizowanych obiektów, publikacji z dziedziny urbanistyki i architektury, członkini komisji eksperckich i władz stowarzyszeń i izb zawodowych, laureatka konkursów i nagród za opracowania projektowe, zrealizowane budynki i publikacje. Zaprojektowała m.in. biurowiec firmy Rodan Systems w Warszawie (budynek uznany za jedną z 20 Ikon Polskiej Architektury) i Dom Małego Księcia Lubelskiego. Hospicjum dla Dzieci. Autorka Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Funkcjonalnego Warszawy 1979-1983.
pismo

Dobre i piękne miasto? Uczestnictwo i prawo w planowaniu przestrzeni

Magdalena Staniszkis – Dobre i piękne miasto? Uczestnictwo i prawo w planowaniu przestrzeni from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Przedmieście nie

Magdalena Staniszkis analizuje współczesne polskie przedmieścia przedstawiając problemy związane z „rozlewaniem się” miast zarówno z punktu widzenia jednostkowego, jak i globalnego. Wymarzony dom za miastem stał się szansą na poprawę jakości mieszkania dla wielu Polaków, okazał się też jednak pułapką ze względu na uciążliwe dojazdy i brak potrzebnej infrastruktury, który sprawia, że przedmieścia określane są jako nie-miasto, miejsca do mieszkania, a nie miejsca do życia. Z globalnego punktu widzenia przedmieścia są zaprzeczeniem racjonalnego gospodarowania i zrównoważonego rozwoju, które zakładają stopniowe wypieranie transportu samochodowego przez transport publiczny, pieszy i rowerowy. W Polsce takie myślenie nie jest zbyt popularne, natomiast w Europie Zachodniej, gdzie zjawisko suburbanizacji pojawiło się dużo wcześniej, zwraca się uwagę na globalne problemy związane z rozwojem przedmieść, które są zaprzeczeniem współczesnego myślenia o dobrym mieście.

pismo

Kolonizacja przestrzeni wspólnej