Štefan Šlachta

Štefan Šlachta

profesor architektury, teoretyk i krytyk, autor wielu projektów, studiów i projektów konkursowych. Ukończył studia w 1962 r. na wydziale Architektury SV©T (Słowacka Wyższa Szkoła Techniczna), w roku 1990 habilitował się na V©VU (Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), profesorem został w 1995 r. Wykłada historię architektury współczesnej na V©VU. Wśród najważniejszych projektów należy wymienić Most Lafranconi nad Dunajem. W roku 1990 wybrano go na prezesa odnowionego Stowarzyszenia Słowackich Architektów (SAS). W latach 1994-2000 sprawował funkcję rektora V©VU. W latach 1998-2002 był posłem Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Znaczna część jego pracy to badania nad architekturą słowacką XX w.
pismo

Co ma but do budynku?

Czechosłowacka firma obuwnicza bat’a produkowała nie tylko wysokiej jakości buty, ale stworzyła również szereg przykładów nowatorskiej architektury. Artykuł Štefana Šlachty to opowieść o wcielaniu w życie awangardowych koncepcji założyciela firmy, Tomasa Bat’i.

Co ma but do budynku – pdf do pobrania

pismo

Białe wille

W 1918 r. utworzono niepodległą Czechosłowację. Powstaniu państwa towarzyszył szybki rozwój nowej architektury, która zrywała z ozdobnym stylem obowiązującym w Austro-Węgrzech. W Bratysławie głównym odbiorcą nowego, funkcjonalistycznego budownictwa, było zamożne mieszczaństwo. Autor zaprasza nas na wycieczkę po pięknych willach zamożnych właścicieli: dyrektora banku, młodego prawnika czy inżyniera.

Białe wille – pdf do pobrania