Joanna Roszak

Joanna Roszak

doktorantka w Zakładzie Poetyki Historycznej IFP UAM, autorka tomu wierszy Tintinnabuli. Publikowała m.in. w: „Liparze” (Serbia), „Pro Femina” (Serbia), „Trag” (Serbia), „Przeglądzie Polskim” (Nowy Jork), „Literaturze na Świecie”, „Res Publice Nowej”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Toposie”, „Zeszytach Literackich”. Laureatka I nagrody Konkursu im. J. J. Lipskiego.
pismo

Klepsydra w słowie, klepsydra cała jest

O ile pisarze liberaccy dążą do zamknięcia świata
w Księdze, dziele totalnym, o tyle poezja
konkretna stara się zawrzeć przestrzeń
i czas w jak najkrótszej formie
– w jednym słowie i kształcie,
jaki można z niego
uformować.
KLEPSYDRA
ze swoją kosmo-
logiczną symboliką stanowi
dla niej ideał łączący oba te wymiary.
A jednak nie każdy wiersz, który przybiera
szczególną postać graficzną, można zaliczyć do poezji
konkretnej. Dlaczego np. to streszczenie nią nie jest?