Ewa Rewers

Ewa Rewers

prof. dr hab., kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i teoretyk kultury. Autorka książek Społeczna świadomość językowo-artystyczna, Pojednanie tożsamości z różnicą? (red.), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture, Przestrzeń, filozofia i architektura (red.), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, (red. z J. Sójką), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta oraz Nowoczesność po ponowoczesności (red. z G. Dziamskim).
pismo

Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu

pismo

Narodowa fasada

„Narodowa fasada” to taka, która wywołuje poczucie narodowej tożsamości. Jak jednak wyglądają jej losy w czasach, kiedy coraz częściej fasada traci swoje reprezentacyjne i symboliczne funkcje? Artykuł zamyka cykl publikowany na łamach „Autoportretu” od 15 numeru.