Jan Randák

Jan Randák

pracownik Instytutu Historii Ziem Korony Czeskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Jako badacz zajmuje się dziejami ziem czeskich na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Do jego zainteresowań należą: proces kształtowania się nowoczesnego narodu czeskiego w XIX wieku, historyczne mity i symbole narodowe społeczeństwa czeskiego oraz lata pięćdziesiąte XX wieku w Czechosłowacji.
pismo

Gdzie jest mój dom?