Noémi Petneki

tłumaczka. Ukończyła latynistykę i polonistykę na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Napisała rozprawę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ na temat postrzegania Węgier i Węgrów przez poetów polskich XVI i XVII w.
pismo

Stepowy koczownik czy zabłąkany jeździec?

pismo

Pusta puszta

Tagi: