Krystyna Pawłowska

Krystyna Pawłowska

Jako profesor Wydziału Architektury zajmuje się krajobrazem kulturowym i partycypacją społeczną w jego kształtowaniu i ochronie. Swoje koncepcje na temat związku człowieka z miejscem zawarła w książce „Idea swojskości miasta”. Jako twórca wraz z zespołem zaprojektowała Park Dębnicki w Krakowie (realizacja 2000-2002). Jako znawca witraży jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA i autorką książki „Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX”.
pismo

Public participation po polsku, czyli dialog na temat przestrzeni Niepołomic

Od czasu do czasu można przeczytać w prasie informację o proteście mieszkańców przeciwko jakiejś budowie. A przecież mogło by do niego nie dojść, gdyby jeszcze na etapie projektu architektonicznego zadbano o udział społeczności lokalnej. Skoro bowiem „architektura to sztuka organizowania przestrzeni dla potrzeb człowieka” public participation pozwala te potrzeby poznać i uwzględnić w projekcie. O tym, jak może wyglądać współpraca władz (inwestora) i społeczności lokalnej z architektami, opowiada Krystyna Pawłowska.

Public participation po polsku – pdf do pobrania

pismo

Moje miejsce. Między dworem a wsią

Na koniec coś o dworze w Dołędze. Czy w miejscu, gdzie krążą jeszcze opowieści o tym, jak chłopi „panów piłą rżnęli”, może funkcjonować centrum kulturalne, w którym na co dzień wieś spotyka się z miastem, tradycja z nowoczesnością? Owszem. A wszystko zaczęło się od niezwykłego pomysłu pewnej młodej dziedziczki. O tym, jak budynek pozwala utrwalić piękną tradycję, opowiada Krystyna Pawłowska.

Moje miejsce – pdf do pobrania

pismo

Moje miejsce. Największy kawałek nieba nad Krakowem

Niektórzy nazywają krakowskie Błonia „największą miejską łąką”; inni „niewykorzystanym terenem w centrum miasta”; jeszcze inni „doskonałym miejscem do wyprowadzania psów”. Tymczasem Błonia to unikatowa przestrzeń, ogromnie dla Krakowa cenna i niezwykle oryginalna z punktu widzenia architektury krajobrazu, której wartość należy sobie uświadomić.

Moje miejsce – pdf do pobrania

pismo

Moje miejsce czyli autoportret z krajobrazem w tle

Można być Europejczykiem, Polakiem, krakowianinem, ale przecież każdy z nas jest jednocześnie mieszkańcem jakiejś ulicy czy osiedla. Krystyna Pawłowska opisuje swój najbliższy „prywatny” krajobraz i zachęca czytelników do własnych opowieści.

Moje miejsce – pdf do pobrania