Juhani Pallasmaa

pismo

Materia, haptyczność i czas

Juhani Pallasmaa, Materia, haptyczność i czas from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Krajobrazy zmysłów