Adam Nadolny

Adam Nadolny

architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. W latach 2000-2001 odbył studia w zakresie planowania przestrzennego w Holandii. Projektant i urbanista w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w latach 2002-2005. Od 2006 r. adiunkt w Zakładzie Historii Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia z przedmiotu historia urbanistyki, pracownię badawczą na temat metamorfoz przestrzeni miejskiej Poznania w XIX i XX wieku, oraz seminaria problemowe z architektury XX wieku. Zainteresowania naukowo-badawcze: historia budowy miast, architektura modernistyczna, architektura i miasto w przestrzeni filmowej, urbanistyka i architektura Poznania w XIX i XX wieku.
pismo

Wieś – scenariusze przemian

10. marek kowicki wieś przyszłości – scenariusze przemian from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Korzenie socrealizmu

pismo

Wirtualna metropolia. O niezrealizowanych projektach dwudziestolecia międzywojennego

Na przekór maksymie profesora Chappeya dzisiejsza architektura „rysowana” i „mówiona” nie jest już merde. Wręcz przeciwnie – niczym nie ustępuje architekturze budowanej. Sprzyja temu – pisze w swoim artykule Jarosław Trybuś – architektoniczna kolonizacja świata wirtualnego oraz niemal nieskończone możliwości tworzenia doskonałych komputerowych wizualizacji wyobrażonych budowli. Niestety nim doczekaliśmy się takiego pozytywnego przewartościowania tej rzekomo gorszej architektury, wiele z wymyślonych i jedynie narysowanych budynków na długie lata zniknęło z pola naszego widzenia. Dotyczy to także projektów przekształcania miast i aglomeracji. Jako przykład Jarosław Trybuś przypomina plan przebudowy Warszawy, dokładnie cztery jego elementy. Pierwszy z nich to planowana na 1944 rok Wielka Wystawa Światowa – na prawym brzegu Wisły miały powstać ogromne tereny wystawowe z nowoczesnymi pawilonami i górującymi nad miastem wieżami-obeliskami. Drugi to nowy Dworzec Centralny z pobliskim 60-metrowym wysokościowcem na ul. Chmielnej (dworzec spłonął w 1939 roku, a pięć lat później został zniszczony przez Niemców, natomiast wieżowiec nigdy nie powstał). Trzecim z projektów miał być nowy Plac Piłsudskiego, a czwartym – zupełnie nowe Powiśle. Żaden z wymienionych projektów nie został jednak zrealizowany, a te „pomniki myśli, marzeń i możliwości swojej epoki” pozostają dla nas „nieobciążone niedomaganiami materii” i „trwają w stanie idealnym”.

pismo

Komunikat władzy

Po zjednoczeniu Niemiec Berlin sprowadził wybitnych architektów, aby zbudowali na nowo stolicę republiki. Parlament i Urząd Kanclerski zaprojektowano w oparciu o nową filozofię władzy nieodgradzającej się od obywateli. Ale czy na pewno udało się zrealizować cele demokratycznej republiki? Jak tak naprawdę brzmi „komunikat władzy”?

pismo

Występniak/wstępniak

Wstęp do numeru “Przestrzenie prywatne”.

Występniak/wstępniak – pdf do pobrania

Tagi: