Anna Miodyńska

Anna Miodyńska

geolog, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni pracownik górnictwa naftowego, mieszkanka Nowej Huty i miłośniczka gadów.
debaty

Co z Krupniczą?

Inicjatywa Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na tej ulicy oraz w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów). Inicjatywa jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy.
W sobotę, 22 września w Bunkrze Sztuki odbyły się konsultacje społeczne (w formie warsztatów), w których uczestniczyło ponad 20 osób. Podczas kilkugodzinnego spotkania powstały konkretne pomysły związane z ruchem kołowym i pieszym, zielenią i małą architekturą. Warsztaty poprzedziła ankieta (wypowiedziało się w niej ponad 300 osób) badająca oczekiwania i potrzeby mieszkańców, przechodniów i osób pracujących na Krupniczej i w okolicy. Rezultaty debaty społecznej, zarówno badania ankietowego jak i sobotnich konsultacji, zostaną zawarte w raporcie przygotowywanym przez MIK. Dokument ukaże się wkrótce.
Jednym z częściej zgłaszanych postulatów była reaktywacja święta ulicy Krupniczej. Jakby w odpowiedzi na tę potrzebę, po sobotnich konsultacjach, Inicjatywa zaprosiła mieszkańców i gości ulicy na Podwieczorek na Krupniczej. Część ulicy między Bagatelą a Loretańską była tego dnia zamknięta dla ruchu i zamieniła się w miejsce piknikowe – ze stołami, leżakami i poczęstunkiem.

debaty

ArtZONA w Nowej Hucie

23 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie odbyła się prezentacja wyników badań społecznych przeprowadzonych na terenie Nowej Huty oraz przedsięwzięcia pod nazwą ArtZONA. Jest to inwestycja realizowana na terenie Nowej Huty przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jako część projektu RENEWTOWN. NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ArtZONA (czyli rewitalizowany budynek Sali Tańca na osiedlu Górali) już wkrótce stanie się miejscem spotkań mieszkańców miasta
z nową sztuką i jej twórcami.
Mieszkańcy zwykle żywo reagują na wyniki badań dotyczące ich samych. Często z ich doświadczeń wynikają wnioski inne od tych, do jakich doszli badacze. W tym przypadku było podobnie. Jednak, nawet za cenę pewnego chaosu w dyskusji, warto o tych wynikach rozmawiać, zwłaszcza w kontekście nowej inwestycji, jaką jest Art.ZONA.

debaty

Naprawmy to!

Wystartował serwis krakow.naprawmyto.pl, przy pomocy którego mieszkańcy miasta Krakowa mogą zgłaszać wszelkie problemy i usterki, jakie zauważą w swoim najbliższym otoczeniu.

Zgłoszenia mogą dotyczyć takich obszarów jak infrastruktura (np. dziury w drogach, niedziałające światła), czystość publiczna (np. nieuprzątnięte śmieci), bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, doświetlanie niebezpiecznych miejsc), czy źle działające usługi publiczne (np. wywóz śmieci, niesprzątnięte wały przeciwpowodziowe). Można to zrobić w prosty sposób, poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia mobilne – do ściągnięcia ze strony krakow.naprawmyto.pl Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie, a odpowiedni komunikat przekazywany do instytucji publicznych odpowiedzialnych za daną kwestię.

Projekt ma charakter pilotażowy, bierze w nim udział 11 wybranych miast i 1 powiat. W Krakowie realizowany jest przez Fundację Plan C wraz z partnerami – stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska oraz Federacją Związków Gmin i Powiatów RP. Inicjatorem i fundatorem budowy serwisu jest Fundacja im. Stefana Batorego. Za koordynację prac nad powstaniem serwisu odpowiada Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

debaty

Zszywanie miasta Łodzi

5 i 6 listopada br. odbyły się w Łodzi warsztaty planowania przestrzennego w ramach projektu „Zszywanie miasta”. Jego organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Łodzi we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Główni uczestnicy projektu to zespoły specjalistów z różnych dziedzin – architekci, urbaniści, plastycy, socjologowie i animatorzy kultury.

Przewidziano także udział mieszkańców: w sobotę, 5 listopada, w sali obrad łódzkiego magistratu odbyły się warsztaty urbanistyczne dla łodzian. Przyszło ponad sto osób chcących mieć swój udział w decydowaniu o tym, jak powinna wyglądać Łódź między jej historycznym centrum a nową dzielnicą.
W drugim etapie projektu (od 7 listopada do 4 grudnia) zespoły opracują koncepcje zagospodarowania okolic Nowego Centrum wraz z ich graficznymi i multimedialnymi prezentacjami. W trzecim etapie uczestnicy zaprezentują te pomysły i, z udziałem mieszkańców, wybiorą najciekawszy.

debaty

Polecamy stronę internetową “Decydujmy razem”

Polecamy stronę internetową tego projektu, a szczególnie ciekawy katalog dobrych praktyk, z których wiele odnosi się do partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych. O samym projekcie pisaliśmy już na tym blogu. Jest to pilotaż, mający za cel budowanie i testowanie mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Chodzi w nim także o upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.