Anna Miodyńska

Anna Miodyńska

geolog, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni pracownik górnictwa naftowego, mieszkanka Nowej Huty i miłośniczka gadów.
debaty

Ogrody na Piaskach

Mieszkańcy krakowskiego osiedla Pisaki Nowe spotkali się 9 lutego w osiedlowym Klubie Kultury „Piaskownica” aby wspólnie pomyśleć o funkcjach i kształcie terenu zielonego wewnątrz osiedla. Spotkanie rozpoczęła cześć edukacyjna: architekci krajobrazu opowiadali o tym, jak różnorodna może być zielona przestrzeń publiczna. Następnie uczestnicy spotkania sami zmierzyli się z planowaniem uwzględniając różne potrzeby mieszkańców: place zabaw dla dzieci, miejsca do uprawiania sportu, cichego relaksu a nawet grillowania. Dzięki architektom, wolontarystycznie wspierającym pracę mieszkańców, powstały spójne i ciekawe pomysły. Szkoda, że tym obywatelskim planowaniem nie były zainteresowane władze spółdzielni mieszkaniowej.
Projekt „Ogrody Piasków Nowych”, jest inicjatywą oddolną Grupy Inicjatywnej Mieszkańców „Gospodarne Osiedle”. Działania wspiera Program „Autoportret. Debaty” i Biuro Inicjatyw Społecznych.

debaty

Raport “Nowa Krupnicza”

W ramach projektu Nowa Krupnicza powstał raport z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy Krupniczej oraz ulic w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów).
Projekt Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na ulicy Krupniczej w Krakowie oraz w jej najbliższym sąsiedztwie (ulice: Czysta, Dolnych Młynów). Projekt jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy. Konsultacje na temat zmian, jakie powinny zaistnieć na tym terenie, są działaniem całkowicie oddolnym, zapoczątkowanym przez mieszkańców miasta.

debaty

Jak być aktywnym obywatelem Krakowa

logo bisBiuro Inicjatyw Społecznych przygotowało, w ramach projektu “Samorząd z Inicjatywą”, „Poradnik obywatelski” dla mieszkańców Krakowa. To praktyczny przewodnik po kompetencjach samorządu miejskiego i szereg informacji na temat praw i obowiązków obywatelskich. Dowiemy się z niego jak być obywatelem między wyborami a także jakie kompetencje mają prezydent, radni miejscy i dzielnicowi. Czym jest informacja publiczna i jak z niej korzystać? Jak wzmocnić inicjatywę mieszkańców, żeby przyniosła oczekiwany efekt? O tym, i nie tylko, można wyczytać w „Poradniku”.

debaty

Pomysł Poziomkowej Polany

1 grudnia odbyło się spotkanie gromadzące sympatyków Poziomkowej Polany – oddolnej inicjatywy mieszkańców okolic ulic Krasickiego/Spiskiej/Długosza. Spotkanie miało formę debaty na temat zagospodarowania terenu zielonego na rogu ulic Spiskiej i Przedwiośnie. Inicjatywę koordynuje stowarzyszenie Obywatel Mama. W sobotnie przedpołudnie do Domu Kultury Podgórze (który użyczył swojej przestrzeni) przybyło ponad 20 osób. Wspólnie zastanawiali się nad tym, jak zagospodarować 10-arowy, dziś zarośnięty i nieprzyjazny, teren. Miejsce to już niedługo, po wybudowaniu w najbliższym sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, będzie jednym z nielicznych terenów w okolicy odpowiednim do zabaw z dziećmi czy rodzinnych pikników. Zaplanowane na trzy godziny spotkanie toczyło się bardzo dynamicznie: miało swój akcent edukacyjny (prezentacje architekta krajobrazu i pracowni Żywych Form Ogrodowych) oraz warsztatowy (praca w grupach twórczych nad konkretnymi pomysłami dla tego miejsca).
Poziomkowa Polana jest kolejną oddaloną inicjatywą społeczną na rzecz zagospodarowania konkretnych obszarów naszego miasta. Podobnie jak Inicjatywa Nowa Krupnicza proponuje mieszkańcom zaangażowanie w proces planowania zanim dojdzie do konfliktu, który często pojawia się gdy obywatele dowiadują się o podjętych przez urzędników decyzjach dotyczących przestrzeni publicznych.
Spotkanie konsultacyjne moderowały: Ewa Chromniak (Biuro Inicjatyw Społecznych) i Anna Miodyńska (MIK).

debaty

Biblioteka planuje na następne 60 lat

Biblioteka Publiczna w Krynicy – Zdroju zainicjowała debatę społeczną na temat swojej nowej siedziby. Zanim zapadnie decyzja o lokalizacji nowego budynku, bibliotekarki wraz z czytelnikami rozpoczęły rozmowy z mieszkańcami miasta o ich oczekiwaniach dotyczących funkcji przyszłej biblioteki. Nowa placówka ma sprostać wyzwaniom, jakie stają przed współczesnymi bibliotekami: ma nie tylko udostępniać książki ale także edukować, integrować, angażować społecznie i kulturalnie.

Debatę zapoczątkowało spotkanie (30 października), podczas którego bibliotekarki i użytkownicy biblioteki wypracowali funkcjonalny model przeszłej biblioteki. Pracowano sprawdzoną już wielokrotnie w autoportretowych debatach metodą warsztatową. Między innymi wypisano czynności, które są lub mogłyby być wykonywane przez użytkowników i bibliotekarzy na terenie biblioteki. Okazało się, że jest ich w sumie blisko sto. A więc nie tylko wypożyczanie i czytanie książek…
27 listopada, przy okazji uroczystej sesji Rady Miasta poświęconej 65-leciu krynickiej biblioteki, zaprezentowano wstępny pomysł na siedzibę, rozpoczynając w ten sposób szersze konsultacje: z udziałem radnych miejskich i mieszkańców. Prezentacji wypracowanego na pierwszej debacie modelu miała przyjemność dokonać koordynatorka programu „Autoportret. Debaty” , Anna Miodyńska. Podczas gdy czytelnicy (nie pracownice biblioteki!) apelowali do burmistrza w sprawie nowej placówki, rozdano uczestnikom sesji ankiety z pytaniami o ich sugestie dotyczące przyszłej biblioteki.

Te działania rzeczniczce, dobrze przygotowane przez zespół biblioteki, spotkały się z dobrym przyjęciem. Bibliotekę zauważono, doceniono konieczność jej rozwoju. Teraz czas na ciąg dalszy debaty.