Piotr Machul

Piotr Machul

dziennikarz. Absolwent polonistyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Teksty o teatrze publikował m.in. w „Kontekstach – Polskiej Sztuce Ludowej”. Niebawem nakładem wydawnictwa UMCS ukaże się książka Lubelskie inicjatywy i dywersje teatralne, której jest współautorem. Patrzeć na sztukę jak na mikrokosmos odbijający epokę uczyli go m.in. Jan Klucha, polonista z liceum w Puławach, i prof. Leszek Kolankiewicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
pismo

Epicentrum

Przestrzeń teatralna tylko pozornie oddziela widza od aktorów. Współcześni twórcy odkrywają na nowo sposoby zatarcia tej granicy i wciągnięcie widza do „przestrzeni ukrytej” teatru, przestrzeni wyznaczanej i wytwarzanej przez sam spektakl; jego mikrokosmosu. W ten sposób widz nie tylko ogląda sztukę, ale również w niej uczestniczy, co daje mu wgląd w obszary znaczeń i odczuć inaczej niedostępne.