Roman Lewandowski

Roman Lewandowski

krytyk i teoretyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Autor ponad 200 publikacji (w czasopismach, książkach, katalogach wystaw i witrynach internetowych), a także projektów wystawienniczych w galeriach polskich i zagranicznych. Uczestnik i organizator sympozjów poświęconych sztuce współczesnej. Redaktor naczelny kwartalnika „Fort Sztuki”, członek Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych „Opcje”, redaktor działu „Sztuka” w piśmie internetowym www.artpapier.com.pl. Współpracuje na stałe z Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, Galerią BWA w Katowicach i Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.
pismo

Estetyka pustki

Wychodząc od wydawałoby się oczywistej obserwacji, że oto przyszło nam żyć w wypełnionym po brzegi obrazami i treściami świecie „nadmiaru”, autor przekonuje, że za tą pozorną wielością kryje się pustka. W czym się ona jednak przejawia, skoro toniemy w morzu obrazów, dźwięków i informacji?

Tagi: