Maciej Kowalewski

Maciej Kowalewski

socjolog, zajmuje się strukturami społeczno-przestrzennymi współczesnych miast polskich. Obecnie pochyla się uważnie nad zagadnieniem budownictwa społecznego. Jest asystentem w Zakładzie Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Razem z fotografikiem Markiem Ostrowskim tworzy grupę Studio Doktora Oktopusa.
pismo

Kontrasty w obrębie ulicy. Miasto podzielone

Czy kontrasty w mieście to zjawisko dobre czy złe? A jeżeli chodzi o jedną ulicę? Jest wiele miejsc, gdzie obok niszczejącej kamienicy, zamieszkałej przez ubogich ludzi, stoi wyremontowany dom o zawrotnych czynszach. Autor przedstawia ten problem na tle dyskusji socjologów i architektów, próbujących rozstrzygnąć, czy to przestrzeń wpływa na świadomość ludzi, czy też jest odwrotnie. Prawda leży gdzieś pośrodku, dlatego odpowiedź na powyższe pytanie również nie jest jednoznaczna.


Kontrasty w obrębie ulic – pdf do pobrania