Kinga Dawidowicz

pismo

Między globalnymi pytaniami a lokalnymi odpowiedziami

10286891_1490907787793667_998476792525239304_o

W najbliższą niedzielę, 8 czerwca o godzinie 11 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbędzie się debata “Między globalnymi pytaniami a lokalnymi odpowiedziami: Jak uczynić miasta dobrymi miejscami do mieszkania?”. Wydarzenie organizowane jest w ramach pierwszego spotkania warsztatowego Mentor&Student Research Lab – Urban Transformations, nad którym Autoportret objął patronat medialny. Projekt realizowany jest przez studenckie koło naukowe Laboratorium Ewolucji Miejskich z Politechniki Gdańskiej oraz the International Society of City and Regional Planners we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej.

Podczas debaty będzie można wspólnie porozmawiać o przyszłym kształcie miast. Poruszone zostaną problemy suburbanizacji i planowania przestrzeni w kontekście tego zjawiska. Pojawi się też pytanie o to, w jaki sposób można ożywić te miasta europejskie, które stają się muzeami. Temat rozmów obejmie także problem dynamicznego rowoju miast azjatyckich i wywań stojących przed miastami afrykańskimi. Wsród grona panelistów z całego świata przybliżone zostaną problemy takich państw jak Argentyna, Ghana, Stany Zjednoczone, Francja, Holandia, Niemcy oraz Chiny.

O miastach i ich problemach opowiedzą:

Richard Stephens

Alexander Boakye Marful

Markus Appenzeller

Christian Horn

Oscar Bragos

Debatę poprowadzą:

Hanna Obracht-Prondzyńska

Sławomir Ledwoń

Miejsce:

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ 39/40, Gdańsk

Więcej informacji o wydarzeniu i panelistach na  profilu facebookowym i stronie wydarzenia.

 

pismo

Miasto na żądanie

5039

Polecamy książkę Miasto na żądanie pod redakcją Łukasza Bukowieckiego, Martyny Obarskiej i Xawerego Stańczyka wydaną nakładem Uniwersytetu Warszawskiego, której patronuje Autoportret. Publikacja jest zbiorem tekstów analizujących zagadnienia miasta i miejskości oraz sposoby funkcjonowania w jej przestrzeni. Punktem wyjścia do powstania antologii była tocząca się od kilku lat debata nad kształtem polskich miast i towarzysząca jej fala aktywizmu miejskiego.
Jak wyjaśniają redaktorzy tomu „ Miasto na żądanie przedstawia spojrzenie na fenomeny miasta i miejskości z rozmaitych punktów widzenia: socjologów, antropologów, kulturoznawców, urbanistów i przedstawicieli innych, pokrewnych dyscyplin akademickich, a także działaczy, społeczników i urzędników. Próby sformułowania teorii , diagnoz i uogólnień, nie wolne od charakterystycznych dla miejskiej sfery publicznej zażartych sporów, pozostają tu w dialogu z praktyką aktywistów, działaniami instytucji tworzących miejską politykę, codziennym doświadczeniem mieszkańców. Te trzy kategorie – aktywizmu, polityk miejskich i doświadczenia – pozwalają dostrzec, czym jest miejskość na początku XXI wieku. Tytułowe ‘żądanie’ nie oznacza przymusu obrania jednej perspektywy badawczej, a raczej stanowi zaproszenie do niespiesznej miejskiej przejażdżki, urozmaiconej licznymi przystankami”

 Więcej informacji na stronie wydawcy