Dorota Kamisińska

Dorota Kamisińska

studentka V roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie, absolwentka Studium Dziennikarskiego tej uczelni. Dwukrotna stypendystka MEN. Współpracuje z kwartalnikiem AP „Konspekt”. Opracowała artystyczne warsztaty biblioteczne średniowiecznej książki rękopiśmiennej i miniaturowej. W wolnych chwilach wykonuje ręcznie miniaturowe egzemplarze, w których poszukuje harmonii pomiędzy słowem, formą i obrazem. Liczący już kilkadziesiąt książeczek cykl Twarze i Wnętrza Książki bywa eksponowany w bibliotekach.
pismo

Typographus computericus

Nowe możliwości, jakie daje nam dzisiaj m.in. technika komputerowa, pozwalają z coraz większym rozmachem myśleć o procesie projektowania strony graficznej książki. Jedynym ograniczeniem staje się wyobraźnia twórcy, którego – przynajmniej to się nie zmienia – żadna maszyna nie może zastąpić. A co ma do tego Stanisław Wyspiański? Dzięki szczególnemu podejściu do książki – którą traktował jako połączenie literackiej treści i fizycznej formy – uznawany jest za jednego z prekursorów liberatury.