Jiří Junek

Jiří Junek

urodził się w 1981 r., studiował architekturę pod kierunkiem prof. Aleny ©rámkovej na Czeskiej Wyższej Uczelni Technicznej w Pradze, pod kierunkiem prof. Jiří Suchomela na Technicznym Uniwersytecie w Libercu oraz pod kierunkiem prof. Evy Jiřičnej w Wyższej Szkole Plastyczno-Przemysłowej w Pradze.
pismo

Czechy, Morawy i Śląsk

Dlaczego w Czechach, na Morawach i na Śląsku nie powodzi się architekturze organicznej? Dlaczego budynki zaprojektowane według jej wskazań wyraźnie odcinają się od krajobrazu i wzbudzają kontrowersje? Aby zrozumieć przyczynę tego stanu rzeczy, należy sięgnąć do dziejów architektury czeskiej, zrozumieć jej funkcje i nadrzędne zasady, jakie nią kierują.