Paweł Jaworski

Paweł Jaworski

architekt, urbanista, filozof. Interesuje się przede wszystkim powstawaniem obszarów wykluczenia oraz ich rewitalizacją, układami przestrzennymi koncernów przemysłowych z przełomu XIX i XX w., współczesną estetyką i antropologią filozoficzną. Jest zafascynowany fenomenem kulturowym Górnego Śląska.
pismo

Ta mała ikona, niebieska, biała, zielona i brązowa, podobna do diamentu, pośrodku całkiem nijakiej, czarnej próżni

Paweł Jaworski from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Przestrzeń radykalnej demokracji

Paweł Jaworski – Przestrzeń radykalnej demokracji from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Tak wykształca się stopniowo…

pismo

Niewidzialne przedmieścia

Paweł Jaworski opisuje problem przedmieść, obszarów międzymiejskich, opierając się na przykładzie zespołu architektonicznego Katowic i Tychów. Skupia się na kwestii projektowania przedmieść oraz sposobie, w jaki się rozwijają. Pomimo mocno rozwiniętego planowania już w czasach socjalizmu procesy budownictwa mieszkaniowego nabrały charakteru żywiołowego. Tendencja ta przybrała na sile po zmianie systemu, powodując powstawanie dużych obszarów jednolitej zabudowy jednorodzinnej rozwijającej się bez żadnej koncepcji urbanistycznej. Autor analizując polskie warunki zwraca uwagę na nieodwracalność procesów suburbanizacji i proponuje refleksję nad kontrolą jej kształtu, a nie tyle dyskusję nad samym zatrzymaniem zjawiska.

pismo

Czy modernizm jest nowoczesny?