Marcin Jarząbek

Marcin Jarząbek

Rocznik 1984, absolwent MISH UJ oraz historii w Central European University w Budapeszcie, doktorant Wydziału Historycznego UJ. Zajmuje go nowoczesna historia Europy Środkowo -Wschodniej (XIX i XX w.), w szczególności zaś studia nad historią społeczną, pograniczami, nacjonalizmem, procesami modernizacyjnymi i urbanizacyjnymi oraz pamięcią zbiorową. Szczególne miejsce w tym obszarze zainteresowań zajmuje nowoczesna historia Górnego Śląska.
pismo

PRZEWIDYWANIE WOJNY, CZYLI JAK BOMBY PADAŁY NA KRAKÓW

Marcin Jarząbek, Przewidywanie wojny, czyli jak bomby padały na Kraków from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Dziedzictwo (sic!) modernizmu