Jana Ticha

pismo

Między pierwszą a drugą nowoczesnością. Praga po roku 1989

 

pismo

Kamienny modernizm i wizualna słabość epoki cyfrowej