Linda Gran

Linda Gran

młoda architekt fińska. Studiowała architekturę w Finlandii oraz Stanach Zjednoczonych i w 2005 ukończyła Uniwersytet w Oulu. Jej praca poświęcona fińskim halom targowym (1888-1915) została uznana za świetną. Od marca pracuje w zawodzie.
pismo

Łaskotanie zmysłów

O karierze fińskich hali targowych, które od końca XIX wieku stanowią dominanty północnych miast, opowiada Linda Gran. Zbudowane z lokalnych materiałów, z zastosowaniem konstrukcji zaczerpniętych z brytyjskich wzorów, do dziś zachowały swe pierwotne funkcje, skutecznie stawiając czoła hipermarketom i zakusom deweloperów.


Łaskotanie zmysłów – pdf do pobrania