János Gerle

János Gerle

dyplom architekta uzyskałem na Politechnice w Budapeszcie w 1971 roku. Od lat zajmuję się badaniami nad historią architektury, opublikowane przeze mnie książki i artykuły dotyczą głównie architektury przełomu wieków, od 1969 roku ściśle współpracuję z Imre Makoveczem, napisałem wiele książek na temat jego twórczości, jestem też redaktorem serii wydawniczej przedstawiającej prace największych węgierskich architektów oraz czasopisma o węgierskiej architekturze organicznej, „Országépítő”, które ukazuje się od 1989 roku.
pismo

Kierunek wskazany przez Makovecza

W myśl architektury organicznej proces budowania, choć w oczywisty sposób oddziela człowieka od natury, dostarcza mu jednocześnie narzędzie umożliwiające przywrócenie zaburzonej harmonii z makrokosmosem. Budynek ma przecież własną historię, „zawartość” społeczną, czasowość oraz metafizykę. Istotę architektury organicznej przybliża analiza kilku prac ojca współczesnej węgierskiej architektury organicznej, Imre Makovecza.