Jens Fischer

Jens Fischer

rocznik 1962; studiował projektowanie miasta w Weimarze (1981-86), współpracował z fundacją Weimar Dessau (1987-94), od 1990 pracuje jako samodzielny architekt i projektant miasta. Punkty ciężkości jego pracy: budownictwo mieszkaniowe, rewitalizacja dla kultury, asenizacja i projektowanie miast przy udziale mieszkańców.
pismo

Moja tożsamość w czasach przełomu

pismo

Kioskizacja

Czy kiosk może stać się sposobem na wschodnioniemiecką niemiecką depresję, motorem społecznych przemian i inkubatorem przedsiębiorczości? Międzynarodowy projekt pt. kioskizacja jest poszukiwaniem odpowiedzi na problemy mieszkańców byłej NRD.


Kioskizacja – pdf do pobrania