Matúš Dulla

Matúš Dulla

ukończył architekturę na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. Wykłada historię architektury XX wieku na wydziale architektury w Bratysławie i w Pradze. Prowadzi badania naukowe w Słowackiej Akademii Nauk. Zajmuje się krytyką architektury współczesnej oraz historią architektury słowackiej XX wieku. Opublikował m.in. Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok (2007) oraz przewodnik po zaprojektowanych przez Dušana Jurkoviča cmentarzach wojskowych w zachodniej Galicji (2002). Jest dyrektorem rady redakcyjnej czasopisma „Architektura i Urbanizm”, a także współautorem szeregu wystaw i filmów o słowackiej architekturze.
pismo

SŁOWACCY MODERNIŚCI Z WIELKĄ WOJNĄ W TLE

Matúš Dulla, Słowaccy moderniści z Wielką Wojną w tle from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Życie za Ojczyznę! Ale za którą?

Zarys pokojowej filozofii ukrytej w architekturze wojskowych cmentarzy Dušana Jurkoviča.

Tagi: