Daniel Rycharski Łucja Malec-Kornajew

pismo

Bo ludzie oczekiwali nowego święta

11. bo ludzie potrzebowali nowego święta. z danielem rycharskim rozmawia łucja malec kornajew from Małopolski Instytut Kultury