Shira Brand

Shira Brand

koordynator międzynarodowego programu akademickiego odbywającego się we Włoszech, Finlandii, na Węgrzech i w Chinach. Prowadzi badania na polu urbanistyki i utrzymania dziedzictwa architektonicznego w różnych krajach. Drukuje związane z tą tematyką książki i artykuły w prasie międzynarodowej. W Chinach, obok prowadzenia badań, była kuratorem wystawy, prezentującej włoskie tradycje urbanistyczne.
pismo

Plac targowy w mieście

Plac targowy swą wyjątkowość zawdzięcza m.in. oddziaływaniu na wielość ludzkich zmysłów, które w standardowych miejscach handlowych nie podlegają stymulacji. Tętniący życiem targ zapewnia kupującym anonimowość ale zarazem oferuje, często współcześnie eliminowany, kontakt z drugim człowiekiem. Shira Brand twierdzi nawet, że miejsca targowe mogą wspomóc rewitalizację podupadłych obszarów miasta i przywrócić im społeczną równowagę.

Plac targowy w mieście – pdf do pobrania