Katarzyna Bazarnik

Katarzyna Bazarnik

pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, zajmuje się twórczością Jamesa Joyce’a i liberaturą. Zredagowała tomy Wokół Jamesa Joyce’a (1998) i Od Joyce’a do liberatury (2002), a także joyce’owski numer „Literatury na Świecie” (7−8/2004).
pismo

Popsuta przestrzeń

Biorąc do ręki książkę, nawet nie przypuszczamy, jak dalece jej wygląd może odbiegać od zamysłu autora. Zdarza się bowiem, że w kolejnych wydaniach lub w zagranicznych tłumaczeniach dochodzi do zniekształcenia fizycznej przestrzeni dzieła. Jeżeli szata graficzna książki została przez autora pomyślana jako dopełnienie treści, przez takie zafałszowanie osłabieniu ulega siła oddziaływania utworu czy wręcz zmienia się jego treść. Kilka przykładów takich sytuacji opisuje Katarzyna Bazarnik.

Tagi: