Vadim Bass

Vadim Bass

historyk architektury i sztuki. Ukończył Petersburski Instytut Malarstwa, Rzeźby i Architektury im. Repina (2001) i Uniwersytet Europejski w Petersburgu (2004). Wykłada na Europejskim Uniwersytecie w Petersburgu, Petersburskim Uniwersytecie Kultury i Sztuki i Petersburskim Państwowym Uniwersytecie. Publikuje na łamach czasopism: „Ermitaž”, „Teorija mody”, „Adresa Peterburga”. Interesuje się neoklasycystyczną architekturą XX wieku, konkursami architektonicznymi, retoryką architektury i architektonicznego dyskursu.
pismo

Architektura na wynos

pismo

Paradoksy socrealizmu

Architektura socrealistyczna – wydawałoby się, że bez problemu potrafimy wymienić jej kanoniczne elementy. Jednak socrealizm w architekturze wymyka się jednoznacznym definicjom, charakteryzują go nieokreśloność, nieustanne poszukiwanie formy wizualnej pozwalającej na najpełniejsze wyrażenie ideologii.