pismo

Partycypacja i partycypacja

Z przyjemnością informujemy, że najnowszy numer „Autoportretu” jest już
w sprzedaży. Przedstawiamy okładkę oraz spis treści numeru.

 

 

Autoportret
2[37]/2012
Partycypacja i partycypacja

Nowe spojrzenie na demokrację – z Chantal Mouffe rozmawia Markus Miessen
Andrés Lofiego, Przejmuj, stawiaj opór, produkuj
Paweł Jaworski, Przestrzeń radykalnej demokracji
Markus Miessen, Niezależny praktyk
Nadzieja na uczestnictwo – z Krzysztofem Nawratkiem rozmawia Dorota Leśniak-Rychlak
Dorota Jędruch, Ludzie jako ludziki
Paweł Wyszomirski, Poczet władców przestrzeni publicznych
Ja i my w dialogu społecznym – z Ewą Chromniak rozmawia Anna Miodyńska
Kacper Kępiński, O Nowej to Hucie debata
Urszula Podurgiel, Czyje to podwórko?
Kolektyw Syrena, Raport z pola walki
Łukasz Dąbrowiecki, Uczestniczenie w praktyce
Dagmara Turska-Janeczek, Projekt romskiego osiedla
Magdalena Staniszkis, Dobre i piękne miasto?
Marek Happach, Marlena Happach, OdNOWA
medusa group, Klopsztanga
Łucja Malec-Kornajew, Rewolucja i praca u podstaw
Marco Della Luna, Kryzys systemu i technologia władzy

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Comments are closed.