debaty

9 tez dla miasta

W czerwcu przedstawiciele 50 organizacji pozarządowych udali się przed ratusze miast polskich, między innymi Warszawy, Poznania i Gdańska. Na drzwiach tych instytucji umieścili listy 9 postulatów mówiące o tym, w jaki sposób i na jaką skalę obywatele powinni decydować o przyszłości swoich miast. Pomysł na opublikowanie tych postulatów na drzwiach urzędów zrodził się podczas spotkania organizacji pozarządowych 18 i 19 czerwca w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski przyjechali społecznicy z 17 miast, którzy twierdzą, że to mieszkańcy powinni mieć decydujący głos w niektórych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Tak zrodził się Kongres Ruchów Miejskich.

Comments are closed.