pismo

FUTOURISM – o hybrydowych notacjach w Toruniu

Szukając wymiarów podróży wykraczających poza zakorzenione w nas myślenie o turystyce jako fizycznym procesie przemieszczania się, próbujemy zafałszować wymiar podstawowy, realny. Budujemy różne wersje „sztucznej rzeczywistości” pokazując możliwości podróżowania ścieżkami percypowania przestrzeni. Poddajemy w wątpliwość sens kupowania standaryzowanego doświadczenia – przewidywalnej przestrzeni, do której zmierzamy. Podążamy za nieopowiedzianym.


Od 31 marca do 3 kwietnia w Pokoju z kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbywały się warsztaty dla specjalistów z różnych dziedzin – designerów, architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, projektantów przestrzeni, muzyków, informatyków i artystów multimedialnych. Uczestnicy warsztatów podjęli refleksję nad TURYSTYKĄ PRZYSZŁOŚCI.

Wyniki interdyscyplinarnego artystycznego dociekania możemy obecnie oglądać w toruńskim CSW w formie trzech instalacji przestrzennych o wspólnym tytule FUTOURISM.

Nazwa ta brzmi jak awangardowy kierunek w sztuce XX wieku, który w wielkim skrócie charakteryzował się „patrzeniem w przyszłość” przy jednoczesnym odrzuceniu tradycji i przeszłości.Autorzy prezentowanych instalacji nie są jednak tak radykalni, a ich prognozy charakteryzuje raczej dowcip. W projektach turystyka wiąże się z chwilowym kaprysem i ciągłą zmianą miejsca pobytu w takim stopniu, że turystów trudno odróżnić od „tubylców”.


Warsztaty poprowadzili się Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar z Hybrid Space Lab.

Kuratorzy: Agnieszka Pindera, Daniel Muzyczuk.

Comments are closed.