pismo

Konkurs dotacyjny MKiDN – dyskusja

Przekazujemy komunikat dotyczący dyskusji w sprawie wyników konkursu na dotacje dla czasopism za rok 2011.

###

Fundacja Schumana zaprasza do udziału w spotkaniu na temat sytuacji pism niszowych w Polsce.

Czas: czwartek, 17 marca 2011 roku, godz. 15.00
Miejsce: Al. Ujazdowskie 37/5, Warszawa.

Ożywiona dyskusja, która wyniknęła w środowisku dziennikarskim po opublikowaniu wyników konkursu Ministerstwa Kultury dotyczących przyznania dotacji na wydawanie kolejnych numerów publikacji, skłania do odpowiedzi na pytania:

– Czy i komu w Polsce potrzebna jest prasa niszowa?
– Czy interesy pism niszowych są dobrze reprezentowane?
– Czy rozwiązaniem problemów pism niszowych mogłoby być uregulowanie prawne/ustawa, czy może istnieją inne formy zapewnienia sprawnego funkcjonowania środowiskom pism nie-mainstreamowych?

Do udziału w spotkaniu, które moderuje Igor Janke, zapraszamy przedstawicieli pism niszowych. Chcemy, aby dyskusja przyczyniła się do zaproponowania realnych rozwiązań, a w dalszej perspektywie przekazania konkretnych projektów politykom.

Sugestie dotyczące spotkania oraz potwierdzenia obecności proszę kierować do 14 marca na adres poczta[at]schuman.org.pl.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa, PL
Tel.: +48 22 621 21 61
Fax: +48 22 629 72 14

Comments are closed.