warsztaty

Was schaft Raum? Edukacja przestrzenna w Austrii

W Austrii działa kilka organizacji zajmujących się edukacją przestrzenną. Jedną z nich jest Architektur_Spiel_Raum_Kärnten w Villach. Realizuje różnego typu warsztaty i projekty, jak również konkurs Raum Gestalten dla nauczycieli i architektów. Co roku wybieranych jest 10 najlepszych pomysłów na zajęcia, które następnie są realizowane, przy wsparciu finansowym i merytorycznym organizatorów. Opis realizacji projektów zawarty jest w publikacjach: 2006/2007, 2007/2008.

Kolejną organizacją jest aut. Architektur und tirol, z siedziba w Innsbrucku, która wspólnie z innymi organizacjami wydała serię plakatów edukacyjnych, tłumaczących takie pojęcia związane z architekturą jak: skala, kolor, materiał, miasto, sposób przedstawienia, orientacja, światło.

Inne organizacje biorące udział w projekcie to:

Was schafft Raum z Wiednia,
Az W Architekturzentrum Wien z Wiednia,
vai Vorarlerger Architektur Institut z Dornbirn, realizująca program ARCHJETZT
Kultur Kontakt Austria z Wiednia,
Verein AT+S. Architektur Technik+Schule. Stowarzyszenie prowadzi również stronę RAUM:fühlen-denken-bauen, na której zamieszczone są scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem architektury.

Comments are closed.